Sharing is Caring .. FREE Registration
+4 votes
96 views
Bakit parating niloloko ang mga seryoso at ang mga manloloko ay siniseryoso?
in Dating by cadet engr (173 points) | 96 views

4 Answers

0 votes
aba malay ko......
by cadet engr (270 points)
0 votes
Tanong mo kay Kuya Jobert.
by cadet engr (294 points)
0 votes
dahil WALANG FOREVER.... sa maling partner.

Dont rush na makapasok sa relationship. Parang course yan. Dapat pang matagalan na para hndi ka na shift ng shift. sayang pera, panahon, oras, feelings, papel, tinta, at marami pang iba.

kaya kung seryoso ka, bro seryosohin mo ring mag hanap ng seryoso.

I hope nakatulong ako sayo.

Godbless you future engineer. You are blessed.
by cadet engr (125 points)
0 votes
Baka mas mukhang tao yung manloloko
by cadet engr (294 points)

Related questions

+3 votes
5 answers
asked in Uncategorized by Xander Ford cadet engr (173 points) | 2.3k views
+5 votes
4 answers
asked in Dating by DAMN. cadet engr (294 points) | 57 views
+3 votes
3 answers
asked in Dating by Xander Ford cadet engr (173 points) | 59 views
0 votes
1 answer
asked in Dating by Xander Ford cadet engr (173 points) | 44 views
0 votes
0 answers
asked in GEAS by anonymous | 30 views
+1 vote
1 answer
asked in Uncategorized by Xander Ford cadet engr (173 points) | 208 views
Welcome to PinoyBIX Engineering Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
1,987 questions
2,054 answers
12 comments
136 users